11

Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/03, 61/05, 96/05-UPB1, 109/05, 28/06, 51/06, 117/06 ) in Uredbe o poslovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 115/03, 76/05) ter Uredbe o višini stroškov poslovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 40/04, 76/05) je direktor Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstvenega doma Lenart, 25.8.2006, sprejel

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta katalog določa način posredovanja informacij javnega značaja ter način priprave in vzdrževanje kataloga informacij javnega značaja. Katalog podrobneje določa kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in katere so druge informacije javnega značaja.

2. KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

2. člen

eeee

eeee

Pozdravljeni! Sem RAFKO.

 Skrbim za promocijo zdravja in lažje podajanje zapletenih zdravstvenih besed.

 

TE ZANIMA KDO SEM?

 

Polstoletna tradicija

 

izvajanja preventivne in kurativne zdravstvene varnosti za vse starostne skupine prebivalcev

 

Odsotnosti

od 15.07.2019
do 19.07.2019

od 15.07.2019
do 03.08.2019

od 15.07.2019
do 26.07.2019


Na vrh