PRIPRAVE NA

porod in starševstvo

ODLOČITE SE

za zdravo hujšanje

GIBAM SE!

varne in učinkovite vadbe

Center za krepitev zdravja ZD Lenart

Zdravstveni dom Lenart je v začetku letošnjega leta uspešno pridobil projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti«, katerega je konec leta 2017 razpisalo Ministrstvo za zdravje s finančno podporo Evropske unije - Evropskih socialnih skladov. Izbran je bil kot eden izmed 25 Zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer bo potekala izvedba programa.

Projekt se bo izvajal do konca leta 2020 na območju celotne Upravne enote Lenart z vsemi deležniki na tem območju (občine, CSD, ZRSZ, OE ZZZS, OE NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, VDC Polž, Dom starejših občanov,…), razširjen  v lokalno skupnost.

Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, nadgradnja preventivnih pregledov otrok in mladostnikov ter izvajaje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike, izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Skupaj z Občino Lenart in soustanoviteljicami bo v okviru projekta potekala tudi nadgradnja Zdravstvenega doma Lenart.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojni enoti v zdravstvenih domovih. CKZ so ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.
Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje bosta izvajala Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdravja v Sloveniji«.

V dosedanjem Zdravstveno vzgojnem centru smo se že trudili s ciljem dosegati boljše zdravje, izboljšati kakovost življenja s pomočjo preventivnih delavnic, se vključevali s promocijo zdravja, izvajali preventivno zobozdravstveno  in zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok, izvajali preventivne delavnice v okviru Programa za krepitev zdravja, s tem smo že do sedaj  poskušali zmanjševati neenakosti v zdravju v  širši lokalni skupnosti, sedaj pa bomo z uvedbo CKZ ja vse to še razširili in nadgradili. V ZD Lenart prihajajo novi preventivni programi v katere bo vključena še širša populacija, razširjena bo preventivna dejavnost na področju pediatrije, patronažnega zdravstvenega varstva, uvedli bomo program Priprava na porod in starševstvo. Z novimi zaposlitvami ( dipl.medicinska sestra, kineziolog, dietetik, psiholog in fizioterapevt) pa smo tudi nadgradili dosedanje preventivne programe.

Pripravila: Klavdija Dvoršak, dipl.med.sestra, vodja Centra za krepitev zdravja ZD Lenart


http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu;

http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/.

http://www.eu-skladi.si

eumzNJIZkz

 


 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.