PRIPRAVE NA

porod in starševstvo

ODLOČITE SE

za zdravo hujšanje

GIBAM SE!

varne in učinkovite vadbe

Center za krepitev zdravja ZD Lenart

Zdravstveni dom Lenart je v letošnjem letu uspel uspešno doseči projekt »Nadgradnja v razvoju preventivnih programov ter izvajanje dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu v lokalnih skupnostih«, je konec leta 2017 razpisalo Ministrstvo za zdravje s finančno podporo evropskih držav - evropskih socialnih skladov. Izbran je bil kot eden izmed 25 Zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer je mogoče izvajati programe.

Projekt je izvajal do konca leta 2019 po celotnem upravljanju enote Lenart z vsemi zaposlenimi na tem mestu (občina, CSD, ZRSZ, OE ZZZS, OE NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, VDC Polž, Dom starejših občanov,…), razširjeni v lokalno skupnost.

Namen projekta je krepitev javnozdravstvenih vloge zdravstvenih domov, nadgradnja preventivnih pregledov otroka v mladostnikih izvajalcev preventivnih obravnav za ogrožene otroke v mladostnikih, uporaba integriranih preventivnih kroničnih bolezni na primarni ravni, vključevanje vključenih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter pri izbiri skupine skupnostnega pristopa za krepitev zdravja v zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Skupaj z Občino Lenart in soustanoviteljicami bo v okviru projekta potekala tudi nadgradnja Zdravstvenega doma Lenart.

Ključni del projekta predstavlja uporabo integriranih centrov za krepitev zdravil (CKZ) kot samostojni enoti v zdravstvenih domovih. CKZ tako organizacije organizacijskih struktur na primarnih ravneh zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih vzgojnih dejavnosti ter dejavnosti krepitve zdravja v zmanjševanju neenakosti v zdravju pri vseh prebivalskih skupin v lokalnih skupnostih.
Z izvajanjem nadgrajenih preventivnih programov želijo doseči ciljno populacijo prispevkov k večjemu informiranosti, motiviranosti v poznejšem vključevanju v preventivne programe ter v dostopnih programih, ki se uporabljajo v ustreznih preventivnih vprašanjih.

Strokovno podporo pri usmerjanju izvajalskih projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje izvajalcev Ministrstvo za zdravje v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdravstva v Sloveniji«.

V doziranem zdravstvenem vzgojnem centru smo se že trudili z uporabo odmerka boljšega zdravja, dosegli kakovostno življenje s preventivnimi delavci, vključili se s promocijo zdravja, izvajali preventivno zobozdravstveno v zdravstveno varstvo predšolskih v šolskih otrocih, izvajali preventivne delavnice v okviru Programa krepitve zdravja, s tem smo že do zdaj poskušali zmanjšati neenakosti v zdravju v širši lokalni skupnosti, zdaj pa smo z uvedbo CKZ in vse do še razširili v nadgradili. V ZD Lenart je z novimi preventivnimi programi vključil širino populacije, razširil bo preventivno dejavnost na pediatriji, patronažnem zdravstvenem varstvu, uvedel program Priprava na porod v starševstvu. Z novimi zaposlitvami (dipl.medicinska sestra, kineziolog, dietetik,

Pripravila: Klavdija Dvoršak, dipl.med.sestra, vodja Centra za krepitev zdravja ZD Lenart


http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu ;

http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/ .

http://www.eu-skladi.si

eumzNJIZkz

 


 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

SPOŠTOVANI
UPORABNIKI
NAŠIH STORITEV

Obveščamo vas,

da do nadaljnjega odpadejo

vsi preventivni programi

Centra za krepitev zdravja

(tudi terensko delo, šole, vrtci)

in pregledi v preventivnih ambulantah.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!