Na vsebino

PRIPRAVE NA

porod in starševstvo

ODLOČITE SE

za zdravo hujšanje

GIBAM SE!

varne in učinkovite vadbe

Center za krepitev zdravja ZD Lenart

Zdravstveni dom Lenart je v letošnjem letu uspel uspešno doseči projekt »Nadgradnja v razvoju preventivnih programov ter izvajanje dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu v lokalnih skupnostih«, je konec leta 2017 razpisalo Ministrstvo za zdravje s finančno podporo evropskih držav - evropskih socialnih skladov. Izbran je bil kot eden izmed 25 Zdravstvenih domov v Sloveniji, kjer je mogoče izvajati programe.

Projekt je izvajal do konca leta 2019 po celotnem upravljanju enote Lenart z vsemi zaposlenimi na tem mestu (občina, CSD, ZRSZ, OE ZZZS, OE NIJZ, vzgojno izobraževalni zavodi, VDC Polž, Dom starejših občanov,…), razširjeni v lokalno skupnost.

Namen projekta je krepitev javnozdravstvenih vloge zdravstvenih domov, nadgradnja preventivnih pregledov otroka v mladostnikih izvajalcev preventivnih obravnav za ogrožene otroke v mladostnikih, uporaba integriranih preventivnih kroničnih bolezni na primarni ravni, vključevanje vključenih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter pri izbiri skupine skupnostnega pristopa za krepitev zdravja v zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Skupaj z Občino Lenart in soustanoviteljicami bo v okviru projekta potekala tudi nadgradnja Zdravstvenega doma Lenart.

Ključni del projekta predstavlja uporabo integriranih centrov za krepitev zdravil (CKZ) kot samostojni enoti v zdravstvenih domovih. CKZ tako organizacije organizacijskih struktur na primarnih ravneh zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih vzgojnih dejavnosti ter dejavnosti krepitve zdravja v zmanjševanju neenakosti v zdravju pri vseh prebivalskih skupin v lokalnih skupnostih.
Z izvajanjem nadgrajenih preventivnih programov želijo doseči ciljno populacijo prispevkov k večjemu informiranosti, motiviranosti v poznejšem vključevanju v preventivne programe ter v dostopnih programih, ki se uporabljajo v ustreznih preventivnih vprašanjih.

Strokovno podporo pri usmerjanju izvajalskih projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje izvajalcev Ministrstvo za zdravje v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v okviru »Modela skupnostnega pristopa krepitve zdravstva v Sloveniji«.

V doziranem zdravstvenem vzgojnem centru smo se že trudili z uporabo odmerka boljšega zdravja, dosegli kakovostno življenje s preventivnimi delavci, vključili se s promocijo zdravja, izvajali preventivno zobozdravstveno v zdravstveno varstvo predšolskih v šolskih otrocih, izvajali preventivne delavnice v okviru Programa krepitve zdravja, s tem smo že do zdaj poskušali zmanjšati neenakosti v zdravju v širši lokalni skupnosti, zdaj pa smo z uvedbo CKZ in vse do še razširili v nadgradili. V ZD Lenart je z novimi preventivnimi programi vključil širino populacije, razširil bo preventivno dejavnost na pediatriji, patronažnem zdravstvenem varstvu, uvedel program Priprava na porod v starševstvu. Z novimi zaposlitvami (dipl.medicinska sestra, kineziolog, dietetik,

Pripravila: Klavdija Dvoršak, dipl. m. s., magistrica zdravstveno – socialnega managementa


http://www.nijz.si/sl/nadgradnja-in-razvoj-preventivnih-programov-ter-njihovo-izvajanje-v-primarnem-zdravstvenem-varstvu ;

http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/ .

http://www.eu-skladi.si

eumzNJIZkz

 


 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.