Laboratorij

Zdravstveni dom Lenart

Laboratorij

Dejavnost: Laboratorij
Zaposleni: Jolanda Prah, mag. far., spec., nadzorni biokemik in vodja laboratorija; Monika Čurič, laboratorijski tehnik Simon Druzovič, dipl. ing. lab. biomedicine
Lokacija: Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: 02 729 18 46
E-naslov: -
Dopoldan: -
Popoldan: -

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 6:45 - 14:45 -
TOREK 6:45 - 14:45 -
SREDA 6:45 - 14:45 -
ČETRTEK 6:45 - 14:45 -
PETEK 6:45 - 14:45 -
Opomba: Odvzem biološkega materiala od 07.00 - 10.00 ure
Malica: dop. 10:30 - 11:00, pop. -

Navodila pacientom pred odvzemom biološkega materiala v laboratoriju

Splošna navodila
Pred odvzemom biološkega materiala oddate napotnico laboratorijskemu osebju in počakate v čakalnici. Priporočeno je vsaj nekaj minutno mirovanje v čakalnici  (10-15 minut). Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu (ime in priimek, datum rojstva), podatke o naročniku (številko, podpis in žig zdravnika,  delovišče ali šifro izvajalca) in označene zahtevane preiskave. Samoplačniki ne potrebujejo napotnice. Za želene preiskave se dogovorite z laboratorijskim osebjem.

Odvzem krvi
Pred vsakim odvzemom krvi mora pacient vsaj 10-15 minut počivati in se psihično umiriti. Da se izognemo dnevnim nihanjem nekaterih analitov v krvi je najprimernejši čas za odvzem krvi med 700 in 900 uro zjutraj. V našem laboratoriju je odvzem biološkega materiala med 7.00 in 10.00 uro.
Pacient naj prihaja na odvzem tešč, to pomeni, da 8 ur ni užival hrane in pijače, razen vode. Prav je, da v tem času ne kadite. Za določitev maščob se priporoča 12-urni post, 24 ur pred odvzemom pa ne smete zaužiti mastne hrane. Po odvzemu je pomembno, da tampon vsaj 5 minut pritiskate na mesto vboda. S tem preprečite krvavitev v podkožje in nastanek modric. Roka naj bo stegnjena.
Pred odvzemom naj pacienti, ki so na antikoagulantni terapiji (Marivarin, Aspirin), opozorijo laboratorijskega delavca.

OPOZORILO
Hematom lahko nastane tudi ob pravilnem ravnanju pred, med in po odvzemu krvi. Z upoštevanjem naših navodil lahko možnost nastanka hematomov in drugih zapletov zmanjšamo.
Za dodatna navodila, pojasnila in pripombe v zvezi z odvzemom krvi, smo vam vedno navoljo.

Odvzem urina
Laboratorijsko osebje vam pove kakšen vzorec urina je potreben za preiskave. Najpogosteje se uporablja priložnostni vzorec urina. V tem primeru je potreben srednji curek urina. Prvi del urina spustimo v straniščno školjko, drugi del v lonček za odvzem urina, preostali del pa zopet v školjko.
Dojenčki in majhni otroci dobijo posebne vrečke za odvzem urina. Koža okoli izvodil naj ne bo namazana s kremo. Za preiskave urina se priporoča jutranji urin (inkubacijski čas urina v mehurju 4-8 ur). Ženske lahko oddajo urin 2 dni pred ali 3 dni po končani menstruaciji oziroma v dneh, ko le-te nimajo. Če prinesete urin od doma, naj bo odvzet v čisto posodico (dobite v laboratoriju). V laboratoriju mora biti v eni uri od odvzema.
Urin za mikrobiološke preiskave (urin na Sanford) pa pacienti oddajo v sterilne posodice (Sanford posodice).

Odvzem blata
Posodice za blato dobite v laboratoriju ali medicinski sestri v ambulanti izbranega zdravnika, skupaj z navodili o zbiranju blata ter dieti, če je le ta potrebna. Splošno zadostuje vzorec v velikosti lešnika.

Zagotavljanje kakovosti v laboratoriju
V laboratoriju ZD Lenart urejamo sistem zagotavljanja kakovosti z izvajanjem notranje in zunanje kvalitete dela.
Naš laboratorij sodeluje v Republiški kontroli kakovosti dela v biokemičnih laboratorijih v Sloveniji (SNEQAS). Kvaliteto rezultatov laboratorijskih preiskav pa potrjujemo s sodelovanjem mednarodnih zunanjih kvalitet dela (RIQAS-Randox International Quality Assessment Scheme).

Pripravil: Simon Druzovič

Sporočilo za javnost

ZDLENART 7 1600x1200ZDLENART 4 1600x1200V sredo, 6. novembra 2019, je na ploščadi pred Zdravstvenim domom Lenart potekala slovesnost ob otvoritvi novih prostorov Zdravstvenega doma Lenart v katerem se bodo izvajale aktivnosti preventivnih zdravstvenih programov v okviru Centra za krepitev zdravja (CKZ). Z izvedeno nadzidavo in prizidavo vhodnih prostorov z dvigalom in stopniščem je Zdravstveni dom Lenart pridobil dodatnih 398,7 m2 površin v neto vrednosti 299,81 m2. Slavnostna govornica je bila mag. Mojca Presečnik, vodja Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za zdravje. Praznovanje so pričeli že v dopoldanskih urah, ko so na novo urejeni zelenici pred ZD otroci iz vrtca in Osnovne šole Lenart posadili sadiko lovorikovca, kot simbol življenja in medgeneracijskega povezovanja, po eno so posadili tudi uporabniki lenarške enote VDC Polž Maribor in starejši iz Doma Sv. Lenarta s pomočjo zdravnika Rafka, nosoroga, maskote ZD Lenart.


Izjava za javnost

Nagovor direktorja Jožefa Krambergerja na slovesnosti

Izjava župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja

Na vrh