Vstop v našo stavbo je mogoč samo po predhodni telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski številki ambulante izbranega zdravnika / zobozdravnika. Obveščamo vas, da v času dopustov, torej od junija do konec septembra, splošni zdravniki delajo po spremenjenem delovnem času. Pacienti naj se za za točen delovni čas ambulante obrnejo na sprejem zdravstvenega doma. Paciente obveščamo, da delajo zobozdravstvene ordinacije
 po spremenjenem režimu. V kolikor ste imeli termin pregleda v času razglešene epidemije, vas prosimo, da počakate, da vas POKLIČEMO in vam sporočimo nov termin za pregled. 

Vsi termini so do nadaljnega odpovedani. 
Hvala za razumevanje.

NAVODILA IN OBRAZCI

DOPIS - PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

ODJAVNI OBRAZEC POTRJENEGA PRIMERA OKUŽBE S SARS-CoV-2

 

Laboratorij

Zdravstveni dom Lenart

Laboratorij

Dejavnost: Laboratorij
Zaposleni: Jolanda Prah, mag. far., spec., nadzorni biokemik in vodja laboratorija; Monika Čurič, laboratorijski tehnik Simon Druzovič, dipl. ing. lab. biomedicine
Lokacija: Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: 02 729 18 46
E-naslov: -
Dopoldan: -
Popoldan: -

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 6:45 - 14:45 -
TOREK 6:45 - 14:45 -
SREDA 6:45 - 14:45 -
ČETRTEK 6:45 - 14:45 -
PETEK 6:45 - 14:45 -
Opomba: Odvzem biološkega materiala od 07.00 - 10.00 ure
Malica: dop. 10:30 - 11:00, pop. -

Navodila pacientom pred odvzemom biološkega materiala v laboratoriju

Splošna navodila
Pred odvzemom biološkega materiala oddate napotnico laboratorijskemu osebju in počakate v čakalnici. Priporočeno je vsaj nekaj minutno mirovanje v čakalnici  (10-15 minut). Napotnica mora vsebovati podatke o pacientu (ime in priimek, datum rojstva), podatke o naročniku (številko, podpis in žig zdravnika,  delovišče ali šifro izvajalca) in označene zahtevane preiskave. Samoplačniki ne potrebujejo napotnice. Za želene preiskave se dogovorite z laboratorijskim osebjem.

Odvzem krvi
Pred vsakim odvzemom krvi mora pacient vsaj 10-15 minut počivati in se psihično umiriti. Da se izognemo dnevnim nihanjem nekaterih analitov v krvi je najprimernejši čas za odvzem krvi med 700 in 900 uro zjutraj. V našem laboratoriju je odvzem biološkega materiala med 7.00 in 10.00 uro.
Pacient naj prihaja na odvzem tešč, to pomeni, da 8 ur ni užival hrane in pijače, razen vode. Prav je, da v tem času ne kadite. Za določitev maščob se priporoča 12-urni post, 24 ur pred odvzemom pa ne smete zaužiti mastne hrane. Po odvzemu je pomembno, da tampon vsaj 5 minut pritiskate na mesto vboda. S tem preprečite krvavitev v podkožje in nastanek modric. Roka naj bo stegnjena.
Pred odvzemom naj pacienti, ki so na antikoagulantni terapiji (Marivarin, Aspirin), opozorijo laboratorijskega delavca.

OPOZORILO
Hematom lahko nastane tudi ob pravilnem ravnanju pred, med in po odvzemu krvi. Z upoštevanjem naših navodil lahko možnost nastanka hematomov in drugih zapletov zmanjšamo.
Za dodatna navodila, pojasnila in pripombe v zvezi z odvzemom krvi, smo vam vedno navoljo.

Odvzem urina
Laboratorijsko osebje vam pove kakšen vzorec urina je potreben za preiskave. Najpogosteje se uporablja priložnostni vzorec urina. V tem primeru je potreben srednji curek urina. Prvi del urina spustimo v straniščno školjko, drugi del v lonček za odvzem urina, preostali del pa zopet v školjko.
Dojenčki in majhni otroci dobijo posebne vrečke za odvzem urina. Koža okoli izvodil naj ne bo namazana s kremo. Za preiskave urina se priporoča jutranji urin (inkubacijski čas urina v mehurju 4-8 ur). Ženske lahko oddajo urin 2 dni pred ali 3 dni po končani menstruaciji oziroma v dneh, ko le-te nimajo. Če prinesete urin od doma, naj bo odvzet v čisto posodico (dobite v laboratoriju). V laboratoriju mora biti v eni uri od odvzema.
Urin za mikrobiološke preiskave (urin na Sanford) pa pacienti oddajo v sterilne posodice (Sanford posodice).

Odvzem blata
Posodice za blato dobite v laboratoriju ali medicinski sestri v ambulanti izbranega zdravnika, skupaj z navodili o zbiranju blata ter dieti, če je le ta potrebna. Splošno zadostuje vzorec v velikosti lešnika.

Zagotavljanje kakovosti v laboratoriju
V laboratoriju ZD Lenart urejamo sistem zagotavljanja kakovosti z izvajanjem notranje in zunanje kvalitete dela.
Naš laboratorij sodeluje v Republiški kontroli kakovosti dela v biokemičnih laboratorijih v Sloveniji (SNEQAS). Kvaliteto rezultatov laboratorijskih preiskav pa potrjujemo s sodelovanjem mednarodnih zunanjih kvalitet dela (RIQAS-Randox International Quality Assessment Scheme).

Pripravil: Simon Druzovič

Na vrh