Jožef Kramberger, dr. med., specialist splošne medicine

Rajko Brglez, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

Began Muković, dr. med., specialist anesteziologije in reanimatologije

Magistar hitne i intenzivne medicine, Republika Hrvaška Sebastijan PIBERL, dr. med., specialist splošne medicine in specialist urgentne medicine

Denis Rituper, dr. med., specialist družinske medicine

Aleš Ranđelović, dr. med., specialist družinske medicine

Galja Višnar, dr. med. - specializantka družinske medicine

Na vrh