Kdo se lahko vklčjuči v delavnice

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ) ZDRAVSTVENI DOM LENART

V programe CKZ se lahko vključijo odrasli po preventivnem pregledu v referenčni ambulanti, po napotitvi družinskega zdravnika, na željo uporabnika pa tudi sami v določene delavnice (glej opis delavnic). Naročite se lahko telefonsko, preko elektronske pošte ali osebno.

Delavnice se izvajajo brezplačno!

Na vrh