fbpx Na vsebino

Samo en kandidat

10. 02. 17
Ustvarjeno: 17 februar 2010
Večer - Stran: PODRAVJE

Samo en kandidat

Ker se konec maja izteče mandat direktorju javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, je svet zavoda že objavili razpis za to vodilno mesto. Nanj se je prijavil samo en kandidat, dosedanji direktor Jožef Kramberger, dr. med. spec.
Svet zavoda je tako na nedavni seji za direktorja Zdravstvenega doma Lenart potrdil Jožefa Krambergerja s 7 glasovi oziroma z glasovi vseh prisotnih članov. Potrjen je bil za štiriletni mandat, s pričetkom 1. junija. Po zakonu mora pisno soglasje k imenovanju direktorja dati tudi občina kot ustanoviteljica, zato bodo občinski svetnice in svetniki svoje mnenje oblikovali na četrtkovi seji. Župan Janez Kramberger predlaga, naj imenovanje podprejo, kot je to storila tudi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem svetu.

Darja Lukman Žunec

Na vrh