fbpx Na vsebino

Povečali bodo šolo, zdravstveni dom in kulturno dvorano

11. 01. 04
Ustvarjeno: 04 januar 2011

Večer - Stran: PODRAVJE

Povečali bodo šolo, zdravstveni dom in kulturno dvorano
 
Med večjimi lenarškimi naložbami bosta v prihodnjih dveh letih prizidka k šoli in zdravstvenemu domu
Poročali smo, da so s prejemanjem proračuna za leti 2011 in 2012 v lenarškem občinskem svetu opravili že v lanskem decembru in da bodo v letošnjem proračunskem letu razpolagali z nekaj manj kot 20 milijoni evrov.
Med večjimi naložbami v letošnjem in prihodnjem letu bo gradnja prizidka k osnovni šoli, ki bo bistveno prispevala k varnejšim šolskim potem, saj bodo otroci prvega triletja z drugimi končno v skupnih šolskih prostorih in jim ne bo treba več hoditi ob zelo prometni Ptujski cesti. Za to naložbo, ki jo sestavljata gradnja povsem novega prizidka ter obnova in preureditev sedanje šolske stavbe, naj bi potrebovali okoli dva milijona evrov. Približno 670 tisoč evrov se nadejajo iz državnega proračuna oziroma kot delež ministrstva za šolstvo in šport.

Prizidek k lenarškemu zdravstvenemu domu naj bi zgradili v prihodnjem letu, zanj pa namenili 260 tisočakov. Naložba je pomembna tudi zato, ker je bilo nekaj zunanjih splošnih zasebnih ambulant, kot denimo v občinah Sveta Trojica in Cerkvenjak, zaradi pomanjkanja zdravnikov prisiljenih zapreti vrata. Tako večina njihovih pacientov po vsaj treh desetletjih zdravnikov v svojih krajih zdaj ni imela drugih možnosti, kot da obiskuje zdravnike v lenarškem zdravstvenem domu. Naložbo v zdravstvo bo v celoti pokril občinski proračun, medtem ko bo za obnovo kulturnega doma njegov delež majhen, saj bodo večino denarja pridobili iz EU in državnega proračuna.

Za kulturni dom 1,7 milijona evrov

Naložba v povečanje in temeljito obnovo kulturnega doma bo vredna 1,7 milijona evrov. Mestu bo naložba prinesla sodoben oder in odrsko tehniko, bistveno večjo dvorano ter prenovljeno pročelje in torej lepši videz objekta v središču kraja. Kar 1,15 milijona evrov je za to naložbo občini uspelo pridobiti iz sredstev regionalnega sklada EU, medtem ko bo kulturno ministrstvo k naložbi primaknilo 170 tisočakov.

Občina Lenart za dvanajst občin, vse od Pesnice do Gornje Radgone, vodi projekt izboljšanja oskrbe z vodo, ki bo končan v prihodnjem letu. Gre za zamenjavo dotrajanih ali salonitnih povezav, polaganje novih in zmogljivejših povezovalnih in primarnih vodov ter novih vodohranov, v kar bodo v dveh prihodnjih letih vložili kar 7,2 milijona evrov. Vendar pa lenarški občinski delež (kakor tudi delež drugih vključenih občin) ne bo pretirano velik, saj bodo največ denarja za ta projekt, kar 5,18 milijona evrov, pridobili iz EU oziroma Kohezijskega sklada, državni proračun oziroma ministrstvo za okolje in prostor pa bosta prispevala 950 tisoč evrov.

"Na področju oskrbe z vodo so načrtovani sorazmerno visoki odhodki predvsem zaradi izvajanja projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo, podprojekta Slovenske gorice, ki ga v imenu dvanajstih občin izvaja naša občina kot koordinator in naročnik projekta. Projekt se je začel izvajati v mesecu septembru, zato v letu 2010 še ni bilo večjih odhodkov, vendar naj bi se celoten projekt, kar zadeva fizično izvajanje, končal že v letu 2011. Naša občina pa ob tem skrbi tudi za nekatere lokalne vodovodne sisteme, predvsem na območju krajevne skupnosti Voličina, kjer izvajamo mesečne analize ustreznosti pitne vode in potrebna vzdrževalna dela.

Za zaključek projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo smo že v letu 2009 občine izdelale projektno-tehnično dokumentacijo za povezavo med našim sistemom Slovenske gorice in mariborskim sistemom oziroma za tako imenovani transportni cevovod Košaki-Počehova, za katerega prav tako občina namenja svoj delež," ob proračunskih dokumentih o vodovodu pojasnjuje lenarški župan mag. Janez Kramberger.

Med večjimi lenarškimi naložbami ne gre pozabiti, da bodo morali temeljito obnoviti kletne prostore lenarške matične knjižnice, kar bo proračun obremenilo za 32 tisočakov, uredili bodo dovozno pot do voličinskega otroškega vrtca ob osnovni šoli, kar bo stalo 50 tisočakov. Veliko pa bodo vlagali tudi v komunalno ureditev nadaljevanja novega poslovno-industrijskega območja ob levi strani glavne ceste proti Gornji Radgoni. V to urejanje bodo vložili okoli 50 tisočakov, pri nadaljnji širitvi poslovnega območje pa se nadejajo tudi denarja iz regionalnih razvojnih spobud EU. Ob vlaganjih v številne cestne odseke bodo temeljito in s pomočjo denarja EU za urejanje podeželja prenovili domala vsa okoliška vaška jedra in med drugim uredili križišče na Zavrhu, ki mu bodo namenili 95 tisoč evrov.

Obnova čistilne naprave

Za obnovo in povečanje osrednje čistilne naprave (ČN) za komunalne odpadne vode iz lenarških gospodinjstev in ustanov, ki stoji ob Globovnici, bodo morali v prihodnje iz lenarškega proračuna odšteti 60 tisoč evrov, nekaj tisoč evrov pa namenjajo tudi za obnovo komunalne čistilne naprave v Voličini.

DARJA LUKMAN ŽUNEC

Na vrh