fbpx Na vsebino

Največ dve uri brezplačnega parkiranja

16. 01. 09
Ustvarjeno: 09 januar 2016
Večer - Stran: PODRAVJE
 
Največ dve uri brezplačnega parkiranja
 
V Lenartu kmalu pet modrih območij s časovno omejenim parkiranjem. Glasni pomisleki, da je 120 minut pred zdravstvenim domom premalo, in strah, da se bo zato parkiralo na črno

Lenarški občinski svetniki so se odločili, da bodo časovno omejili parkiranje na petih najbolj obleganih lokacijah v mestu. Tako bodo postopoma, do konca leta, sicer brezplačno parkiranje omejili s parkirnimi urami, da se bodo meščani in obiskovalci morali držati predpisanih časovnih omejitev. Sprva jih bodo redarji opominjali, če ne bodo vidno označili časa svojega prihoda na parkirišče in z njega ne bodo pravočasno odpeljali. Kasneje bodo kršiteljem pričeli izrekati globe, ki znašajo 40 evrov ali polovico tega, če jo plačajo takoj. Na vseh petih območjih bodo zarisali modro talno signalizacijo, postavili opozorila in parkirne ure. Omejitev bo veljala od ponedeljka do petka, čas pa so določili glede na dosedanje podatke o zasedenosti parkirišč.

Najprej omejitev pred ZD
Najdaljši čas parkiranja, 120 minut, bo na parkirišču pred zdravstvenim domom in lekarno ob Maistrovi ulici. Tam bo omejeno parkiranje veljalo ves dan, od 7. do 20. ure. Drugo območje bo na parkirišču pred lenarškim vrtcem ob Gubčevi ulici, kjer bo omejitev veljala od 7. do 16. ure in bo določena na 90 minut. Tretje modro območje bo pred pred bankama in pošto ob Partizanski cesti in tudi tam bo veljalo pravilo od 7. do 16. ure ter za uro in pol. Tako območje bo še na delu parkirišča ob Nikovi ulici, pred knjižnico, upravno enoto in občino. Režim bo veljal od 7. do 16. ure, omejitev bo 90-minutna. Med modra območja so vključili še južni del parkirnega prostora pod Gostilno 29 na Trgu osvoboditve, kjer sta notar in zavarovalnica. Tudi tam bo režim veljal med delovniki od 7. do 16. ure, omejitev bo 90 minut.Kot pravi pripravljavec odloka Mirko Kojc iz lenarške občinske uprave, bodo sistem uveljavili sprva poskusno. Najprej bodo pričeli pri zdravstvenem domu, ker je tam pritisk na parkirišča največji.
"Takoj ko bodo vreme oziroma temperature primerne, bomo naročili izris modrih talnih označb. Nadzor nad izvajanjem režima bodo izvajali mariborski medobčinski redarji," doda Martin Breznik, direktor lenarške občinske uprave.

Pritisk na zelenice in pred bloki
Večjih pripomb ali nasprotovanj uvedbi modrih območij na občinskem svetu v razpravi ni bilo in uredba je bila gladko sprejeta.Prebivalci pa imajo pomisleke predvsem zaradi omejitve pri zdravstvenem domu, saj se pri zdravnikih, zobozdravnikih in nato še v lekarni pogosto zadržijo dlje od predpisanih dveh ur. Da je predvidena omejitev tam prekratka, meni Lenartčan Saša Tomažič. Prav lahko se zgodi, da se bo zaradi iskanja neomejenega parkiranja povečal pritisk na območja pred bližnjimi bloki, kar bo povzročilo težave stanovalcem. Tudi ne bi bilo prav, da bi se zaradi omejitev poslej ljudje odločali za parkiranje na črno po zelenicah.
Breznik odgovarja, da bodo sicer po nekaj mesecih novega režima stanje analizirali in se odločili, kako naprej, vendar za zdaj po zakonodaji daljša omejitev od dveh ur ni mogoča. Podobne pomisleke, kot jih ima Tomažič, sta ob sprejemanju odloka imela tudi Svetlana Blagojevič in Milko Slanič. Župan Janez Kramberger je svetnike prepričeval, češ, da sistem "v drugih mestih dobro deluje" in ga bodo tako ali tako sproti dopolnjevali.

Izmenjalo se bo štirikrat več vozil
Mirko Kojc o utemeljenosti modrih con še dodaja: "Doseči želimo, da bi vsak občan skoraj vedno našel prosto parkirno mesto, ko pride k zdravniku, v lekarno, upravno enoto, občino ali v knjižnico, pošto, banko in do vrtca. Tisti, ki morajo parkirati v mestu za ves dan ali večino dneva, naj parkirajo na kateremkoli drugem brezplačnem parkirišču, ki ni v modri coni. Takih parkirišč je dovolj in tudi z uvedbo modrih con ob delovnikih parkiranje na njih še naprej ostaja brezplačno. Število parkirnih mest se s tem ukrepom torej ne zmanjšuje, omogočita pa se enakopravnejši dostop in izmenjava vozil na najbolj obremenjenih parkiriščih. Na njih bo lahko parkiralo vsaj štirikrat več vozil kot doslej."

Darja Lukman Žunec
Na vrh