Razpisi javnih naročil

Ogledov: 4071

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO RABLJENEGA REŠEVALNEGA VOZILA

Objava: 17.01.2019

Na vrh