Razpisi javnih naročil

Ogledov: 4550

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

 

DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDRAČUN: SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI ZA LABORATORIJSKI MATERIAL

Naročnik ESPD.xml

Objava: petek 08.11.2019

 

DOBAVA POGONSKEGA GORIVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Naročnik ESPD.xml

Objava: petek 08.11.2019

 

DOBAVA ZDRAVIL IN PRIPOMOČKOV

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDRAČUN: SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI ZA ZDRAVILA IN PRIPOMOČKE

Naročnik ESPD.xml

Objava: petek 08.11.2019


NAKUP IN DOBAVA RABLJENEGA REŠEVALNEGA VOZILA ZA NENUJNE PREVOZE, TIP B, S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Naročnik ESPD.xml

Objava: petek 15.11.2019

Sporočilo za javnost

ZDLENART 7 1600x1200ZDLENART 4 1600x1200V sredo, 6. novembra 2019, je na ploščadi pred Zdravstvenim domom Lenart potekala slovesnost ob otvoritvi novih prostorov Zdravstvenega doma Lenart v katerem se bodo izvajale aktivnosti preventivnih zdravstvenih programov v okviru Centra za krepitev zdravja (CKZ). Z izvedeno nadzidavo in prizidavo vhodnih prostorov z dvigalom in stopniščem je Zdravstveni dom Lenart pridobil dodatnih 398,7 m2 površin v neto vrednosti 299,81 m2. Slavnostna govornica je bila mag. Mojca Presečnik, vodja Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za zdravje. Praznovanje so pričeli že v dopoldanskih urah, ko so na novo urejeni zelenici pred ZD otroci iz vrtca in Osnovne šole Lenart posadili sadiko lovorikovca, kot simbol življenja in medgeneracijskega povezovanja, po eno so posadili tudi uporabniki lenarške enote VDC Polž Maribor in starejši iz Doma Sv. Lenarta s pomočjo zdravnika Rafka, nosoroga, maskote ZD Lenart.


Izjava za javnost

Nagovor direktorja Jožefa Krambergerja na slovesnosti

Izjava župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja

Na vrh