Razpisi javnih naročil

Zadetkov: 2065

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

22. februar 2018
Razpisna dokumentacija: DOBAVA KOMBI VOZILA ZA PREVOZ PACIENTOV

26. februar 2018
Razpisna dokumentacija: DOBAVA OSEBNEGA VOZILA ZA PREVOZ PACEINTOV

Na vrh