Razpisi javnih naročil

Ogledov: 3183

Protikorupcijsko klavzulo je potrebno vključiti v vse pogodbe, katerih vrednost presega 10.000 EUR ter s katero se podpisniki pogobe zavezujejo, da s pogodbo ni obljubljena ali ponujena nedovoljena korist za sklenitev ali pridobitev posla oziroma kakršnokoli drugo dejajnje, s katerim bi bila povzročena škoda organizaciji javnega sektorja ali bi predstavnik organa na ta način pridobil neko nedovoljeno korist. V nasprotnem primeru je pogodba nična.

 

DOBAVA ZDRAVIL IN PRIPOMOČKOV

OBR. 2

Naročnik ESPD.xml

 

DOBAVA ZDRAVSTVENEGA MATERIALA

OBR. 2

Naročnik ESPD.xml

 

DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA

Specifikacija naročila - obr. 2

Naročnik ESPD.xml

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI - DOBAVA POGONSKEGA GORIVA

NAROČNIK ESPD.xml

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI - DOBAVA LABORATORIJSKEGA MATERIALA

OBRAZEC OBR. 2

NAROČNIK ESPD.xml

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI - NAKUP IN DOBAVA OSEBNEGA VOZILA ZA PREVOZ OSEB

NAROČNIK ESPD.xml

Na vrh