Vstop v našo stavbo je mogoč samo po predhodni telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski številki ambulante izbranega zdravnika / zobozdravnika. Obveščamo vas, da v času dopustov, torej od junija do konec septembra, splošni zdravniki delajo po spremenjenem delovnem času. Pacienti naj se za za točen delovni čas ambulante obrnejo na sprejem zdravstvenega doma. Paciente obveščamo, da delajo zobozdravstvene ordinacije
 po spremenjenem režimu. V kolikor ste imeli termin pregleda v času razglešene epidemije, vas prosimo, da počakate, da vas POKLIČEMO in vam sporočimo nov termin za pregled. 

Vsi termini so do nadaljnega odpovedani. 
Hvala za razumevanje.

NAVODILA IN OBRAZCI

DOPIS - PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

ODJAVNI OBRAZEC POTRJENEGA PRIMERA OKUŽBE S SARS-CoV-2

 

Starostniki

Ljudje bi se morali zavedati, da je starost nekaj, kar ni dano vsakomur, in da je lahko srečen, kdor je dočakal visoko starost.
Za starejšo populacijo je značilno, da nimajo le ene bolezni, temveč več med seboj prepletajočih si bolezni. Prevladujejo bolezni srca in ožilja, neoplazme-rakava obolenja, bolezni dihal, bolezni prebavil, obolenja krvi, bolezni kosti in gibal, duševne motnje.

Kakovostno starost omogočajo naslednji dejavniki:


-pravilna prehrana
-razgibavanje in fizična aktivnost
-motiviranost
-pozitivni socialni odnosi
-pozitivna samopodoba
-duševna telovadba-razni krožki, uporaba interneta

Za zdravje v starosti je ob telesnem, duševnem in socialnem zdravju pomembno še ekonomsko stanje ter zdravo okolje bivanja.
Patronažno varstvo je eno od področij dela v zdravstveni negi, katere nosilci so patronažne medicinske sestre. Glavni cilj je omogočiti neodvisnost bolnika za opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti , kar pripomore in predstavlja večjo kvaliteto bivanja starostnika v svojem, domačem okolju.
Patronažne medicinske sestre samostojno izvajamo postopke zdravstvene nege, katere prilagodimo individualnemu bolnikovemu stanju in jih izvajamo skupaj z njim in svojci. Izvajamo tudi medicinsko-tehnične posege po naročilu zdravnika.
Patronažna medicinska sestra lahko starostnika obišče 2 krat letno brez naročilnice zdravnika. Pri starostniku izvaja zdravstveno vzgojno delo in svetovanje.

Cvetka Klingsbichl dipl.m.s.

Na vrh