fbpx Na vsebino

Starostniki

Ljudje bi se morali zavedati, da je starost nekaj, kar ni dano vsakomur, in da je lahko srečen, kdor je dočakal visoko starost.
Za starejšo populacijo je značilno, da nimajo le ene bolezni, temveč več med seboj prepletajočih si bolezni. Prevladujejo bolezni srca in ožilja, neoplazme-rakava obolenja, bolezni dihal, bolezni prebavil, obolenja krvi, bolezni kosti in gibal, duševne motnje.

Kakovostno starost omogočajo naslednji dejavniki:


-pravilna prehrana
-razgibavanje in fizična aktivnost
-motiviranost
-pozitivni socialni odnosi
-pozitivna samopodoba
-duševna telovadba-razni krožki, uporaba interneta

Za zdravje v starosti je ob telesnem, duševnem in socialnem zdravju pomembno še ekonomsko stanje ter zdravo okolje bivanja.
Patronažno varstvo je eno od področij dela v zdravstveni negi, katere nosilci so patronažne medicinske sestre. Glavni cilj je omogočiti neodvisnost bolnika za opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti , kar pripomore in predstavlja večjo kvaliteto bivanja starostnika v svojem, domačem okolju.
Patronažne medicinske sestre samostojno izvajamo postopke zdravstvene nege, katere prilagodimo individualnemu bolnikovemu stanju in jih izvajamo skupaj z njim in svojci. Izvajamo tudi medicinsko-tehnične posege po naročilu zdravnika.
Patronažna medicinska sestra lahko starostnika obišče 2 krat letno brez naročilnice zdravnika. Pri starostniku izvaja zdravstveno vzgojno delo in svetovanje.

Cvetka Klingsbichl dipl.m.s.

Na vrh