fbpx Na vsebino


Vstop v našo stavbo je mogoč samo po predhodni telefonski najavi na 02 729 18 11 ali telefonski številki ambulante izbranega zdravnika / zobozdravnika. Pacienti naj se za za točen delovni čas ambulante obrnejo na sprejem zdravstvenega doma. Hvala za razumevanje.

PRIPOROČILA ZA OBRAVNAVO PACIENTOV V VSEH DEJAVNOSTIH NA PRIMARNEM NIVOJU V FAZI UMIRJANJA EPIDEMIJE

VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTOV PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI* (vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni):

ZBIRANJE PRIJAV ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19

Od ponedeljka, 11. januarja 2021, bomo tudi v ZD Lenart zbirali prijave za cepljenje proti COVID-19. Prijave se bodo zbirale preko telefona, za to se bo vzpostavila posebna telefonska številka, ki bo delovala po spodaj navedenem razporedu. Prijave zbiramo za paciente tistih izbranih osebnih zdravnikov, ki delujejo v Upravne enote Lenart. Pacienti bodo o terminu cepljenja obveščeni, ko bomo iz Ministrstva za zdravje prejeli cepivo za njihovo starostno skupino. Paciente prosimo za strpnost, saj bo trenutno za naročanje samo ena telefonska številka in ena oseba.

PRIJAVE SE BODO ZBIRALE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 02 729 18 79

Ponedeljek:      Sreda:    Petek:  
  07.00 – 15.00    11.00 – 19.00    07.00 – 14.00

Malica med 11.30 – 12.00

Testiranje s hitrimi antigenskimi testi na COVID točki
pred našim zdravstvenim domom:
 
  Testiranje državljanov RS zaposlenih v Avstriji ...
Testiranje zaposlenih v gospodarstvu


 ponedeljek: 08:00 - 12:00
torek: 13:00 - 17:00
sreda: 08:00 - 12:00
četrtek: 13:00 - 17:00
petek: 08:00 - 12:00

 

 

   

Testiranje bo potekalo:

torek: 14:00 - 18:00
sreda: 07:00 - 11:00
četrtek: 14:00 - 18:00
petek: 07:00 - 11:00
 sobota: 11:00 - 15:00
nedelja: 11:00 - 15:00

INFO za zaposlene v gospodarstvu in ostale, ki se pridejo testirat s hitrimi antigenskimi testi
Testiranje je BREZPLAČNO. Obvestilo o rezultatu testiranja boste prejeli od NIJZ preko SMSa.

INFO za delavce migrante
Cena hitrega antigenskega testa je 25 €. Plačilo je možno samo z gotovino.
Ob plačilu se izda potrdilo o opravljenem testiranju.

Prosim spoštujte razdaljo in vse zaščitne ukrepe.
Dodatne informacije možne na 031 564 890.

Klavdija Dvoršak, dipl. m. s.
Pomočnica direktorja za nego

Vizija, poslanstvo, strategija, cilji Zdravstvenega doma Lenart

homeVIZIJA
Naša vizija je našo dejavnost približati našim uporabnikom na visokem kakovostnem nivoju s prijaznim in strokovno dobro podkovanim osebjem. Takšen je in takšen naj ostane naš Zdravstveni dom.

POSLANSTVO ZD LENART
1/ Zagotavljanje nujne medicinske pomoči in neodložljivih medicinskih storitev vsem, ki tako pomoč potrebujejo.
2/ Zdravstveno vzgojna in izobraževalna dejavnost za vse zainteresirane prebivalce in zdravstvene delavce.
3/ Izvajanje preventivne in kurativne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

STRATEGIJA ZD LENART
V skladu z  Nacionalnim programom zdravstvenega varstva in v skladu s Splošnim in Področnim dogovorom ter Pogodbo z ZZZS  za leto 2011, želimo izboljšati raven zdravstvenega stanja na območju UE Lenart. Svoje poslovanje in doseganje strategije uravnavamo v skladu s finančnimi možnostmi. To pomeni, da poslovanje uskladimo s politiko ZZZS, večjo pozornost usmerimo v preventivne dejavnosti. Prebivalce osveščamo preko medijev, prirejamo delavnice, osveščamo uporabnike zdravstvenih storitev pri obiskih v zdravstvenem zavodu. Nadaljujemo s politiko kakovosti ISO 9001/2015.

CILJI ZD LENART

Dolgoročni cilji
Izvajanje zdravstvene dejavnosti v skladu z zakonom. Nenehno zagotavljanje čim višje kakovosti storitev, zaposliti potreben strokovni kader, razširiti oz. pridobiti več potrebnih zdravstvenih, zobozdravstvenih in preventivnih programov v skladu z naraščanjem števila prebivalcev v UE Lenart. Permanentno izobraževanje in pridobivanje višje stopnje strokovnosti. Tako kadrovsko in programsko zgraditi manjši diagnostični center v UE Lenart, ne samo za UE Lenart temveč za širše območje.

Kratkoročni cilji
V letu 2013 bo realizacija planiranih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo z ZZZS. Obvladovanje čakalnih dob, ki nam trenutno ne predstavljajo problema, ker so na popolnoma dopustnem nivoju. Skrb za kakovost opravljenih storitev in njihovo nenehno izboljševanje.

Permanentno dosledno izvajanje preventive KVB, SVIT, DORA, ZORA.
KEP pri 12 letnikih pod 1,2 in pri 14 letnikih pod 2,1.
Obvladovanje in zmanjševanje stroškov, ki pa ne sme iti na račun pacientov.
V smo, v čakalnicah, za naše uporabnike, uvedli elektronsko registracijo prijave prihoda pacienta v čakalnico in obravnavo pri zdravniku.
Opremili novo zobozdravstveno ordinacijo in otroški dispanzer.

Nadaljevanje s sistemom kakovosti ISO 9001/2015.

Dosledno izvajanje tako postopkov kot ciljev iz načrta integritete, ki smo ga začeli izvajati, v skladu z zakonom in določenim prvim datumom, že v začetku leta 2011. Določili smo vsa mogoča koruptivna tveganja, ki bi se kratkoročno ali dolgoročno lahko zgodila. Zaradi dobrega notranjega nadzora koruptivnih dejanj ne zaznavamo.

Na vrh