fbpx Na vsebino

PA270105Sedanja zgradba Zdravstvenega doma Lenart, v Maistrovi ulici 22, je bila zgrajena pred 25-imi leti v dveh fazah in sicer najprej vzhodni trakt, za potrebe zobozdravstvene dejavnosti, kasneje še zahodni in vezni trakt, za potrebe predšolske in šolske dejavnosti ter za splošno medicino z laboratorijem. Po 25-ih letih, leta 1996, sta se, zaradi prostorske stiske, takratno vodstvo Zdravstvenega doma Lenart, na čelu z direktorjem Aleksandrom Šosteričem, dr. med. in Občina Lenart, na čelu s takratnim županom Slavkom Krambergerjem, dr. vet. med., odločili povečati prostorske kapacitete z gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Lenart.

Preberi več ...

torbaO začetkih organizirane zdravstvene službe v Lenartu imamo le malo zgodovinskih podatkov. Do razpada avstroogrske monarhije so bile Slovenske gorice v zdravstvenem pogledu zanemarjene. Zavirala ga je nevednost, gospodarske težave, socialnega zavarovanja ni bilo, ni bilo pravih prometnih zvez. Ceste so bile primerne le za živinsko vprego. Ljudje so le v najnujnejših primerih poiskali zdravniško pomoč. Organiziranih zdravstvenih ustanov ni bilo.

Preberi več ...

IMG 0005Iz pomanjkljivih pisnih virov je razvidno, da sežejo prvi zametki organizirane zdravstvene nege v daljno leto 1888, na področju zgodovine babic. Takrat sta na območju sedanje občine delovali dve šolani babici, Ana Uršič in Ana Novak, ki sta si izobrazbo pridobili v Gradcu. Delo takratnih babic je precej pripomoglo k zdravstveni prosvetljenosti žensk, ki so rojevale na svoji domovih in so jim pri porodu pomagale babice. V Lenartu sta pred vojno bili babici Elizabeta Weingerl in Alojzija Pavalec. Prva patronažna sestra, Gertruda Petz, je prišla iz Gradca v Lenart, leta 1942. Skupaj z zdravnikom, dr. Ludvikom Krambergerjem, je organizirala prve posvetovalnice za matere in otroke v Lenartu, Sv. Trojici in Cerkvenjaku. Obiskovala je matere tudi na domovih. Reševalna postaja je bila v okraju Maribor.

Preberi več ...
Na vrh